Loading…
Data-SKUP 2014 has ended
Back To Schedule
Saturday, October 18 • 12:30 - 13:00
Slik Gjorde Vi Det: Hvem leverer til kommunen? LIMITED

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Limited Capacity seats available

Har kommunen utbetalt penger til et firma der en folkevalgt eller en ansatt har private interesser?

Det var spørsmålet som trigget Kommunal Rapport til å kartlegge kommune-Norges leverandører. Med utspring i innhentingen av flere hundre regnskapsfiler som kobles mot andre offentlige datasett i Access, har redaksjonen fått tilgang til en informasjonsbase de fleste bare kan drømme om. Vegard Venli til forteller hvordan han gjorde drømmen til virkelighet.


Speakers
avatar for Vegard Venli

Vegard Venli

Journalist, Kommunal Rapport
Vegard Venli er journalist i Kommunal-Rapport og medlem av Pressens offentlighetsutvalg. Vegard er kjent som en iherdig dokumentjeger og holder kurser i datastøttet journalistikk og innsyn som journalistisk arbeidsmetode. Fikk Flaviusprisen i januar for sin kamp for å åpne aks... Read More →


Saturday October 18, 2014 12:30 - 13:00 CEST
Klasserom 2

Attendees (0)